• Deze website is tijdelijk gesloten wegens vernieuwen van de website en assortiment.
 • Je kunt nog wel ons assortiment bekijken. Maar de bestelfunctie is uitgezet.

Nebolampen Privacy Verklaring

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Nebolampen Privacy Policy

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Nebo lampen. Nebo lampen is een winkel. In deze winkel vind je zaklampen en werklampen.  Nebo lampen heeft ook een webshop die je vindt op https://www.nebolampen.nl/

Nebo lampen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Nebo lampen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Nebo lampen verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Nebo lampen, neem dan gerust contact op!

info@Nebolampen.nl | 045-5713238 Willemstraat 21 | 6411 KX | Heerlen Btw. Nr. 807202794B01 | KVK Nr. 14035253

Nebo lampen is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door de familie Heijman.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Nebo lampen. Deze worden hieronder toegelicht.

 • Het versturen van nieuwsbrieven

Nebo lampen stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Nebo lampen. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

 • Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Stockhosue via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een vraagt te kunnen beantwoorden of een product aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving.

 • Analytics

De website van Nebo lampen verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 

Ontvangers

De gegevens die Nebolampen ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 • Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

 • Jouw Web

De e-mail van Nebolampen wordt gehost bij jouw web. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van jouw web.

 • Jouw Web

De website en back-ups van de website worden gehost bij Jouw Web. Gegevens die jij achterlaat op de website van Nebolampen zijn op de servers van Jouw Web opgeslagen

 • SendCloud

Wij versturen onze pakketten met SendCloud. Zij gebruiken jouw mail adres om een track&trace te sturen zodat je jouw pakket kunt volgen tijdens het verzendingsproces.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Nebolampen, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 • Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@Nebolampen.nl

 • Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Nebolampen via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 • Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Nebolampen of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Het wachtwoord dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Nebolampen privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Jouw rechten

 • Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Nebolampen vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Nebolampen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 • Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Nebolampen. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

 • Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Nebolampen vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 • Recht op het indienen van een klacht

 Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Nebolampen niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Nebolampen jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@Nebolampen.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Nebolampen verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Nebolampen via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Nebolampen de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Nebolampen met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Nebolampen behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Nebolampen dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Nebolampen te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@Nebolampen.nl | 045-5713238 Willemstraat 21 | 6411 KX | Heerlen